Legeplads
Velkommen til Børnehuset Kokholm

Børnehuset Kokholm kan tilbyde et rummeligt hus, med høj faglighed, med et åbent og imødekommende personale.
Vi skaber gode læringsmiljøer gennem en positiv, anerkendende og inkluderende tilgang.
Det giver børnene kompetencer til at mestre eget liv.
Vi skaber trygge rammer, hvor både børn, forældre og personale trives og føler sig som en del af fællesskabet.
Vi vægter et godt forældresamarbejde, hvor vi ser fællesskabet og mangfoldigheden som en styrke.

Børnesyn:
"Ethvert barn er unikt og kompetent og skal mødes som sådan"
Uanset børns forskellighed, så har de alle lige stor værdi, og vi sikre gode rammer for deres trivsel, udvikling og læring.
Hedeskrænten 104, Viborg
Vision for Bønehuset Kokholm
'fredagsmotion'
Vision for Børnehuset Kokholm:
"Børnehuset Kokholm er et sted, hvor børn, personale og forældre udvikler sig i et konstruktivt samspil med hinanden".

Børnehuset Kokholm er et sted, hvor vi alle skal have mulighed for at udvikle os. Pædagogerne skal skabe et miljø, som på den ene side er trygt og forudsigeligt, og på den anden side giver mulighed for udfordringer, læring og udvikling for børnene. - "Der må gerne være overraskelser i hverdagen, men hver dag skal ikke være en overraskelse"!
Ved pædagogisk tilrettelæggelse og indretning af læringsmiljøer, skal børnene have mulighed for at udvikler forskellige kompetencer.