Børnehuset Kokholm
 

Om Børnehaven Kokholm

 

Børnehuset Kokholm er en kommunal institution.

Børnehuset er normeret til 65 børnehavebørn og 25 vuggestue børn. Den blev bygget i 1980 til 60 3 - 6-årige børn. Siden er børnehaven forandret og udbygget flere gange og er i øjeblikket normeret til 25 vuggestuebørn og 65 børnehavebørn.

De ældste børn går i skovgruppe, det sidste år inden børnehaveklasse.De fysiske rammer:Institutionen (mest børnehavenafdelingen) er funktionsopdelt. dvs. at hvert rum viser hvilken aktivitet/leg der kan foregå, og de redskaber/materialer, der er brug for, vil være til rådighedVuggestuebørnene er delt i Mariehønsegruppen på 10 børn, og Sommerfuglegruppen på 15 børn. Børnene er mest i deres egne lokaler, men er fælles om spisekøkken og motorikrum / salen.Børnegrupper:Børnene er opdelt i 5 basisgrupper efter alder. Gruppernes størrelse variere, den enkelte gruppe kan vælge at dele sig op i forskellige situationer. I forårsperioden vælger vi ofte at lave en ekstra gruppe af 3-årige.

Børnehaven: Frø-gruppen er de ældste (5 -6 år) De ældste børn nyder det privilegium at være i ”skovgruppe” - 2 dage om ugen. (Vi har base i Undalslund Skov) altså en anden måde at gå i børnehave på, det sidste år.

Bi- og Brumbasserne er begge grupper fra 3 - 4 - 5 år

 Vuggestuen: Sommerfuglegruppen er de ældste af vuggestuebørnene (kan selv gå)

Mariehønsene (de yngste, 0 – 1,2 år ca.)