Om Børnehuset Kokholm

 

Børnehuset Kokholm er en kommunal institution.

Børnehuset er normeret til 65 børnehavebørn og 25 vuggestue børn. Den blev bygget i 1980 til 60 3 - 6-årige børn. Siden er børnehaven forandret og udbygget flere gange og er i øjeblikket normeret til 25 vuggestuebørn og 65 børnehavebørn.

De ældste børn bliver en "udegruppe", det sidste år inden børnehaveklasse. Det betyder at de er ude af huset så meget som muligt. Det kan være gåture, leg på legepladsen, kultur og naturoplevelser i lokalområdet.De fysiske rammer:


Institutionen (mest børnehavenafdelingen) er funktionsopdelt. dvs. at hvert rum viser hvilken aktivitet/leg der kan foregå, og de redskaber/materialer, der er brug for, vil være til rådighed

I vuggestuen er der et rum hvor de yngste kan "trække sig tilbage". Derudover er der fællesrum og motorikrum / salen.

Der er stort produktionskøkken midt i huset. Her laver Michael mad til alle. i direkte forbindelse med køkkenet er der opholdsrum hvor de ældste børn kan opholde sig når de er hjemme.

Der er legeplads rundt om hele huset. Legepladsen er opdelt, så vuggestuen har mulighed for at være for sig selv og børnehavens legeplads appellerer mere til de større børnBørnegrupper:

Børnene er opdelt i 5 basisgrupper efter alder. Gruppernes størrelse variere, den enkelte gruppe kan vælge at dele sig op i forskellige situationer. I forårsperioden vælger vi ofte at lave en ekstra gruppe af 3-årige.

Børnehaven: Spætterne er de ældste (5 -6 år) 

Myrerne er de mellemste (3-4-5 årige)

Uglerne er de yngste (3 år)

Vuggestuen: Børnene er 1 samlet vuggestue. Der er mulighed for at dele op så de yngste kan gå ind for sig selv om formiddagen og spise i en gruppe for sig selv.