Børnehuset Kokholm, et godt sted at være barn.

Alle børn har ret til fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring.

Børnehuset Kokholm har et godt børnemiljø, der i hverdagen optimere og styrker, så børnene oplever glæde ved at komme og være en del af Børnehuset Kokholm.

  • vi har nogle gode rammer ude og inde
  • vi ligger i et naturskønt område
  • vi er et hus der er foranderligt
  • vi tænker sikkerhed og sundhed ind i hverdagen
  • alle børn inkluderes i børnefællesskaber
  • vi omgår hinanden med anerkendelse og respekt
  • børnene har øje for hinandens ressourcer.